Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Bí quyết từ Adam Khoo

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Bí quyết từ Adam Khoo“Bí Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 1 Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 2 Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 3 Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ […]

5 học viên đã đăng ký

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Bí quyết từ Adam Khoo“Bí

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 1

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 2

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 3

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 4

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 5

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 6

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 7

Bí quyết gây dựng cơ nghiệp bạc tỉ – Phần 8

Starting Course

1
Nvidia New Technologies Slides
2
Quiz: Mobile / Native Apps
18 câu hỏi

After Intro

1
Realistic Graphic on UE4
2
Volta GPU for optimization.
3
Deep Learning

Giảng viên

Admin EDUALL

5
2 Đánh giá.

Hãy là người đầu tiên thêm một đánh giá.

Vui lòng Đăng nhập để đánh giá
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Bao gồm

Vào Trọn đời
Xem trên thiết bị di động và máy tính